Тайяки


  • Тайяки

    Тестени риби пълни с марципан от червен боб.