Kyuri, Wakame, Shirasu No Amazuae


  • Kyuri, Wakame, Shirasu No Amazuae

    Мариновани краставици с морски водорасли и сушени млади сардини